Statsautorisert oversetter engelsk

Statsautorisert oversetter engelsk

Statsautorisert oversetter engelsk Skal du på utveksling, eller vurderer du å søke deg jobb et sted i utlandet? Da vet du helt sikkert at du er nødt til å oversette offisielle dokumenter som vitnemål og lignende. Dette er imidlertid ikke noe du kan gjøre selv. Her...
Oversette CV til engelsk

Oversette CV til engelsk

Oversette CV til engelsk Å oversette CV til engelsk er nødvendig når du skal søke jobb eller studier i utlandet. CV står for Curriculum vitae, og hensikten med den er å gi potensielle arbeidsgivere et bilde av hva du har foretatt deg karrieremessig i løpet av livet....
Vitnemål oversatt til engelsk

Vitnemål oversatt til engelsk

Vitnemål oversatt til engelsk Å få vitnemålet ditt oversatt til engelsk er nødvendig hvis du skal søke jobb eller studere i utlandet. I begge disse situasjonene er du avhengig av at mottakeren forstår det som står skrevet i vitnemålet og de andre dokumentene....
Statsautorisert translatør

Statsautorisert translatør

Statsautorisert translatør Har du behov for en statsautorisert translatør med engelskspråklig kompetanse? En statsautorisert oversetter er en translatør som har gjennomgått eksamen. Ved bestått eksamen vil oversetteren motta bevilgning og statsautorisasjon fra...