Oversette dansk til norsk? 

Oversette dansk til norsk? 

Oversette dansk til norsk?  Selv om dansk og norsk er nært beslektet, er de to språkene også ulike på enkelte områder. Mens det å «grine» betyr gråt i Norge, viser det til latter i Danmark. Det å oversette dansk til norsk kan derfor være nyttig i mange tilfeller!  ...
Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere Profesjonelle oversettere jobber med oversettelse av innhold, og da typisk fra ett språk til et annet. Det kan for eksempel være snakk om å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt. Oversetteren kan hjelpe både bedrifter og private...
Nynorsk oversetter

Nynorsk oversetter

Nynorsk oversetter Det offisielle språket i Norge er norsk, og det er norsk som er morsmålet til rundt 90 % av Norges befolkning. Det betyr at de resterende 10 % av befolkningen snakker et annet språk enn norsk. Disse språkene regnes som norske minoritetsspråk, og...
Oversettere

Oversettere

Oversettere Oversettere hjelper deg effektivt med oversettelse av tekst fra ett språk til et annet. Har du kanskje en masteroppgave som skulle vært oversatt fra norsk til engelsk? Eller har du annonser og andre reklametekster du vil nå ut med til mottakere i...
Oversetterbyrå

Oversetterbyrå

Oversetterbyrå Et oversetterbyrå kan hjelpe deg med oversettelser av alle slag. Har du behov for å oversette reklametekster, artikler eller viktige dokumenter? En profesjonell oversetter vil sørge for at målgruppen kan tolke budskapet. Ditt oversetterbyrå sørger for...