Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse Akademisk oversettelse er en tjeneste for deg som ønsker å oversette vitenskapelige tekster – som for eksempel forskingsrapporter, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger. Her ser vi nærmere på hva som må vektlegges ved akademisk...
Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling Oversettelse av en PhD-avhandling kan være aktuelt når du ønsker å ha oppgaven på flere språk. I dag skrives omkring 90 % av alle doktorgradsavhandlinger fra norske forskere på engelsk, mens rundt 10 % skrives på norsk. Uansett hvilket...