Vitnemål på engelsk

Vitnemål på engelsk

Vitnemål på engelsk Når du skal søke på en jobb eller et studie i utlandet, trenger du som regel et vitnemål på engelsk. Vitnemålet er et viktig karakterdokument som legges ved søknaden, og det er en fordel om det er på engelsk da dette er et språk som forstås i store...
Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse Akademisk oversettelse er en tjeneste for deg som ønsker å oversette vitenskapelige tekster – som for eksempel forskingsrapporter, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger. Her ser vi nærmere på hva som må vektlegges ved akademisk...
Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling Oversettelse av en PhD-avhandling kan være aktuelt når du ønsker å ha oppgaven på flere språk. I dag skrives omkring 90 % av alle doktorgradsavhandlinger fra norske forskere på engelsk, mens rundt 10 % skrives på norsk. Uansett hvilket...