Bokmål – nynorsk oversetter

En bokmål – nynorsk oversetter hjelper deg med å overføre tekst fra bokmål til nynorsk. Dette er noe mange synes er utfordrende, for eksempel fordi de ikke mestrer nynorsk tilstrekkelig.

Nynorsk er ett av to skriftspråk i Norge, ved siden av bokmål. Dette skriftspråket har tilhørighet til språk fra det vestlige Norden, og har sin opprinnelse fra det germanske språk. I dag er det omkring 600 000 nordmenn som til daglig anvender nynorsk.

Noen mener at nynorsk er unødvendig, mens andre ser på det som en viktig del av nordmenns identitet, historie og kultur. Det blir blant annet hyppig diskutert hvorvidt nynorsk bør være en del av pensum i grunnskolen.

Skriftspråket brukes hyppig både i medier, kirken og innen offentlig forvaltning. Du har kanskje lagt merke til at mange av programmene som sendes på NRK har nynorsk teksting? Dette er et forsøk på å ivareta nynorsk som en del av norsk kultur og skriftspråk.

Personer med puslebrikker

Nynorsk oversetter hjelp

En bokmål – nynorsk oversetter kan effektivt hjelpe deg med å oversette en tekst fra bokmål til nynorsk, eller omvendt. Dette kan for eksempel være nyttig dersom du har en tekst som skal leveres eller publiseres på nynorsk, men er usikker på målformen.

Enten du trenger hjelp med å oversette undertekster, artikler, produktbeskrivelser, skjønnlitteratur eller andre tekster, kan en bokmål – nynorsk oversetter hjelpe deg.

Oversetteren sørger for at teksten din blir grammatisk korrekt. Som regel har en bokmål – nynorsk oversetter høy kompetanse innen nynorsk som skriftspråk, noe som sikrer høy kvalitet på teksten din.

Forstørrelsesglass

Nynorske ord få kjenner

Nynorsk er et flott språk, og mange av ordene har du nok kjennskap til allerede. Det er imidlertid noen ord som skiller seg litt ut, eller som få har kjennskap til.

Vi skal her presentere noen kuriøse og vakre ord på nynorsk, samt deres betydning på bokmål:

  • Nynorsk: Vonbroten | Bokmål: Skuffet / såret
  • Nynorsk: Framifrå | Bokmål: Ypperlig / gjev
  • Nynorsk: Løyndom | Bokmål: Hemmelighet / lønndom
  • Nynorsk: Grublisere | Bokmål: Gruble / fundere
  • Nynorsk: Bustyvel | Bokmål: Piggsvin
  • Nynorsk: Semje | Bokmål: Pakt / avtale
  • Nynorsk: Stundom | Bokmål: Av og til
  • Nynorsk: Mellombels | Bokmål: Midlertidig / foreløpig
  • Nynorsk: Naudsynt | Bokmål: Nødvendig
En mann

Derfor er nynorsk fortsatt viktig

Visste du at nynorsk faktisk er nærmere de fleste norske talemål, enn bokmål? Både bokmål og nynorsk anses som ett og samme språk, nemlig norsk. De to målformene er altså sidestilte, og begge betraktes som offisielle skriftspråk.

Nynorsk benyttes i liten grad av private bedrifter eller innen markedsføring, noe som på mange måter er litt trist. Dette flotte skriftspråket fortjener den oppmerksomheten det kan få, slik at også senere generasjoner kan få glede av det.

Nynorsk er tross alt en bit av norsk kultur, historie og identitet. Oversett dine tekster med hjelp fra en bokmål – nynorsk oversetter, og bidra til et mer nyansert og mangfoldig samfunn.

Tre personer

Få hjelp til bokmål – nynorsk oversettelser

Dersom du synes det er vanskelig å oversette egne tekster til nynorsk, kan en bokmål – nynorsk oversetter hjelpe deg. I Din Tekstforfatter har vi et dedikert team som brenner for både bokmål og nynorsk, og vi hjelper deg gjerne med oversettelser mellom de to målformene.

En bokmål – nynorsk oversetter sikrer at kvaliteten på din oversatte tekst blir best mulig, slik at du trygt kan publisere den.

Kontakt oss i dag for mer informasjon, og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!