Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere Profesjonelle oversettere jobber med oversettelse av innhold, og da typisk fra ett språk til et annet. Det kan for eksempel være snakk om å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt. Oversetteren kan hjelpe både bedrifter og private...
Internasjonal satsing

Internasjonal satsing

Internasjonal satsing Internasjonal satsing kan gi bedriften din tilgang på en hel verden av nye, potensielle kunder – bokstavelig talt. I Norge bor det i overkant av fem millioner mennesker. I verden totalt er befolkningstallet til sammenligning på mer enn 7,7...
Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter? Hvordan kan man bli oversetter i Norge? Dette vil først og fremst avhenge av hva slags oversettelsesjobber du ønsker å ta. Noen arbeider med oversettelser uten noen formell utdannelse, mens andre har avlagt en oversettelseseksamen. Vi...
Hvordan foregår internasjonalisering?

Hvordan foregår internasjonalisering?

Hvordan foregår internasjonalisering? Med internasjonalisering kan du potensielt lykkes med å utvide bedriften din over landegrensene. Men hvordan foregår prosessen, og hva bør du egentlig tenke på? Både språk, markedsføring og tilpasning av produkter er viktige...
Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser Tekniske oversettelser er ofte av mer komplisert art enn tradisjonelle oversettelser, noe som skyldes bruk av fagord og tekniske termer. Da kan det være nyttig å få oversettelseshjelp av noen som virkelig kjenner faget. Her forklarer vi deg hva...