Topp 5 oversettelsesprogram  

Topp 5 oversettelsesprogram  

Topp 5 oversettelsesprogram   Oversetting er en formålstjenlig oppgave. Det å kunne utveksle informasjon og kunnskap på tvers av landegrenser er av umåtelig høy verdi. Ved hjelp av oversettelser knyttes verden tettere sammen, og utvekslingen av informasjon går på...
Oversettelsesverktøy   

Oversettelsesverktøy   

Oversettelsesverktøy    Hva er oversettelsesverktøy? Og når er det aktuelt å ta dem i bruk? Her tar vi for oss ulike verktøy som kan brukes når tekst skal oversettes, enten det er snakk om dokumenter eller små tekstsnutter.   Få oversikten du trenger, og finn den...
Oversette Word-dokumenter  

Oversette Word-dokumenter  

Oversette Word-dokumenter   Dersom du har behov for å oversette Word-dokumenter, finnes det flere løsninger du kan benytte deg av. Det å skrive om teksten til et annet språk uten å endre på essensen krever god språklig kunnskap. Samtidig skal språket ha god flyt og...
Oversette webside

Oversette webside

Oversette webside    Ønsker du å oversette en webside? Dette kan for eksempel være aktuelt for bedrifter som planlegger å satse internasjonalt. Du kan også oversette en annen nettside enn din egen, for eksempel med det formål å selv kunne forstå innholdet.   Her er...
Oversette PowerPoint-dokumenter  

Oversette PowerPoint-dokumenter  

Oversette PowerPoint-dokumenter   Skal du oversette PowerPoint-dokumenter? En PowerPoint-presentasjon skal gjerne engasjere og begeistre publikum, og gjøre de oppmerksomme på et tema. Da er det viktig at innholdet er på et språk målgruppen faktisk forstår – naturlig...