Oversette skjøte: En komplett guide! 

Oversette skjøte: En komplett guide! 

Oversette skjøte: En komplett guide!  Planlegger du å oversette et skjøte, men er usikker på hvordan? Eller er du kanskje usikker på om oversettelse i det hele tatt trengs? Norsk lov stiller spesifikke krav til eventuell oversettelse av dokumenter som skal...

Oversette skilsmissebevilling? Slik gjør du det 

Oversette skilsmissebevilling? Slik gjør du det 

Oversette skilsmissebevilling? Slik gjør du det  I noen situasjoner kan det være aktuelt å oversette en skilsmissebevilling. Dette gjelder først og fremst når man har tatt ut separasjon eller skilsmisse i utlandet. Skal dette registreres i Norge, må dokumentene...

Oversette skatteattest? Vi guider deg! 

Oversette skatteattest? Vi guider deg! 

Oversette skatteattest? Vi guider deg!  I noen tilfeller kan det være aktuelt å oversette en skatteattest fra ett språk til et annet. Dette gjelder først og fremst dersom man trenger attesten på andre språk enn engelsk eller norsk. Kanskje du ønsker skatteattesten på...

Oversette sitat i APA-stil? 

Oversette sitat i APA-stil? 

Oversette sitat i APA-stil?  Mange er usikre på hvorvidt de skal oversette sitater ved bruk av APA 7-stil. Et sitat kan beskrives som en ordrett gjengivelse av noens utsagn. Ved å gjengi et sitat på riktig måte, kan du enkelt skille mellom dine og andres utsagn. Men...

Oversette separasjonsbevilling? Slik gjør du det! 

Oversette separasjonsbevilling? Slik gjør du det! 

Oversette separasjonsbevilling? Slik gjør du det!  Har du en separasjonsbevilling som du ønsker å oversette? Det finnes ulike grunner til at man har behov for å oversette bevillingen til et annet språk. Uansett årsak, er det viktig å sørge for at alle opplysningene...

Oversette saksdokumenter 

Oversette saksdokumenter 

Oversette saksdokumenter  Skal du oversette saksdokumenter? Da lurer du kanskje på hvordan du bør gå frem. Mange er for eksempel usikre på om oversettelsen trenger stempel. Valg av riktig oversettelsesmetode er viktig for at dokumentet ikke skal bli kjent ugyldig!   I...

Oversette navnemelding? En guide! 

Oversette navnemelding? En guide! 

Oversette navnemelding? En guide!  Har du en navnemelding som du ønsker å oversette til et annet språk – enten det er engelsk, tysk eller andre språk? Noen ganger kan dette være praktisk, for eksempel om den ene forelderen ikke forstår norsk.   Her ser vi nærmere på...

Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten! 

Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten! 

Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten!  Dersom du har en lydfil du ønsker å oversette, finnes det ulike løsninger å velge mellom. Har du kanskje et forskningsintervju som må oversettes i forbindelse med en avhandling? Uansett – valg av fremgangsmåte vil i stor grad...

Oversette legeattest? Slik er prosessen! 

Oversette legeattest? Slik er prosessen! 

Oversette legeattest? Slik er prosessen!  I noen situasjoner kan man ha behov for å oversette en legeattest. Kanskje har du en attest fra en lege i utlandet som skal legges frem for en norsk arbeidsgiver? Ved å oversette legeerklæringen, kan du tilrettelegge for at...

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem? 

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem? 

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem?  Dersom du har et kursbevis fra utlandet, ønsker du kanskje å oversette dette til norsk. På den måten kan beviset styrke din faglige profil i forbindelse med jobbsøking. Det kan også være aktuelt på oversette norske kursbevis...

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte! 

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte! 

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte!  Har du behov for å oversette en kontrakt? Dette er for eksempel aktuelt når du skal inngå en kontrakt med en part som snakker et annet språk. Da kan det være praktisk å først utarbeide et norsk utkast, for deretter å...

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips! 

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips! 

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips!  Planlegger man å oversette kjennelser, er det viktig å ha god kunnskap om juridiske og faglige uttrykk. I det hele tatt bør man tenke over hvordan oversettelsen gjøres, da dette også påvirker dokumentets gyldighet.    Her...