Juridiske oversettelser

Juridiske oversettelser

 Juridiske oversettelser Det er aktuelt med juridiske oversettelser dersom du har juridiske tekster som skal oversettes til ett eller flere nye språk. Juridiske dokumenter inneholder ofte en del juridiske uttrykk, og det er naturligvis essensielt at disse oversettes...

Oversettelsestjenester

Oversettelsestjenester

Oversettelsestjenester Oversettelsestjenester kan være nyttige å ha når du har behov for å oversette tekstinnhold fra ett språk til et annet. Enten du har en bok, nettside eller dokumenter du ønsker å oversette, kan en profesjonell oversetter (translatør) gjøre jobben...

Hvor mange ord kan man oversette i timen?

Hvor mange ord kan man oversette i timen?

Hvor mange ord kan man oversette i timen? Hvor mange ord man kan oversette i timen varierer veldig. Dersom du kan begge språk godt og er rask på tastaturet, kan du oversette en tekst nesten like raskt som du skriver en tekst fra bunnen av. Oversettelse kan imidlertid...

Eksporthåndboken

Eksporthåndboken

Eksporthåndboken Eksporthåndboken er et nyttig hjelpemiddel for bedrifter som ønsker å lykkes med internasjonalisering. Når selskapet ditt skal etableres i det store utland, er du avhengig av å sette deg godt inn i alt av regler og betingelser. Disse får du oversikt...

Oversettelse B2B

Oversettelse B2B

Oversettelse B2B En B2B-oversettelse er en oversettelse som utføres for bedrifter. Ofte er det snakk om oversetting av tekst som finnes på selskapets nettside (f.eks. produktbeskrivelser). Det kan imidlertid også være snakk om bruksanvisninger, markedsføringstekst...

Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse Akademisk oversettelse er en tjeneste for deg som ønsker å oversette vitenskapelige tekster – som for eksempel forskingsrapporter, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger. Her ser vi nærmere på hva som må vektlegges ved akademisk...

Oversettelse av viktige dokumenter

Oversettelse av viktige dokumenter

Oversettelse av viktige dokumenter Oversettelse av viktige dokumenter kan være aktuelt når du har dokumenter som skal tolkes eller behandles av noen som ikke forstår originalspråket. Det kan for eksempel være snakk om vitnemål, attester, juridiske papirer, kontrakter...

Oversetting av medisinske tekster

Oversetting av medisinske tekster

Oversetting av medisinske tekster Ved oversetting av medisinske tekster som pakningsvedlegg, journaler, medisinske publikasjoner/studier, rapporter og doseringsetiketter, er det spesielt viktig å vektlegge kvalitet. En feil oversettelse kan i verste fall ha dramatiske...

Starte firma i utlandet?

Starte firma i utlandet?

Starte firma i utlandet? Mange drømmer om å starte et firma i utlandet. Før du kan realisere planene dine, er det viktig å få et realistisk overblikk over hva som faktisk er mulig. Det er mange hensyn som skal tas dersom du skal starte et selskap utenfor Norge. Her...

Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling

Oversettelse av PhD-avhandling Oversettelse av en PhD-avhandling kan være aktuelt når du ønsker å ha oppgaven på flere språk. I dag skrives omkring 90 % av alle doktorgradsavhandlinger fra norske forskere på engelsk, mens rundt 10 % skrives på norsk. Uansett hvilket...

Oversettelse for bedrift

Oversettelse for bedrift

Oversettelse for bedrift Oversettelse for bedrift kan være nyttig for alle selskaper og organisasjoner som ønsker å nå ut til en målgruppe som snakker et annet språk. Ved å oversette bedriftens reklamer, nettsider eller produktbeskrivelser, kan du nå ut til mange...

Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere Profesjonelle oversettere jobber med oversettelse av innhold, og da typisk fra ett språk til et annet. Det kan for eksempel være snakk om å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt. Oversetteren kan hjelpe både bedrifter og private...