Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten! 

Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten! 

Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten!  Dersom du har en lydfil du ønsker å oversette, finnes det ulike løsninger å velge mellom. Har du kanskje et forskningsintervju som må oversettes i forbindelse med en avhandling? Uansett – valg av fremgangsmåte vil i stor grad...

Oversette legeattest? Slik er prosessen! 

Oversette legeattest? Slik er prosessen! 

Oversette legeattest? Slik er prosessen!  I noen situasjoner kan man ha behov for å oversette en legeattest. Kanskje har du en attest fra en lege i utlandet som skal legges frem for en norsk arbeidsgiver? Ved å oversette legeerklæringen, kan du tilrettelegge for at...

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem? 

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem? 

Oversette kursbevis: Hvordan går man frem?  Dersom du har et kursbevis fra utlandet, ønsker du kanskje å oversette dette til norsk. På den måten kan beviset styrke din faglige profil i forbindelse med jobbsøking. Det kan også være aktuelt på oversette norske kursbevis...

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte! 

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte! 

Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte!  Har du behov for å oversette en kontrakt? Dette er for eksempel aktuelt når du skal inngå en kontrakt med en part som snakker et annet språk. Da kan det være praktisk å først utarbeide et norsk utkast, for deretter å...

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips! 

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips! 

Skal du oversette kjennelser? Les våre tips!  Planlegger man å oversette kjennelser, er det viktig å ha god kunnskap om juridiske og faglige uttrykk. I det hele tatt bør man tenke over hvordan oversettelsen gjøres, da dette også påvirker dokumentets gyldighet.    Her...

Oversette karakterutskrift? Her er tipsene! 

Oversette karakterutskrift? Her er tipsene! 

Oversette karakterutskrift? Her er tipsene!  Ved å oversette en karakterutskrift kan man øke muligheten for at utdannelsen man har kan benyttes også over landegrensene. Men hvordan går man egentlig frem, og når er oversettelse nødvendig?   Her finner du svar på...

Oversette fullmakt? Slik går du frem! 

Oversette fullmakt? Slik går du frem! 

Oversette fullmakt? Slik går du frem!  Det å oversette en fullmakt kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Kanskje forstår ikke fullmektigen eller de som skal tolke fullmakten originalspråket? Uansett er det avgjørende at oversettelsen gjengir originalen...

Oversette firmaattest 

Oversette firmaattest 

Oversette firmaattest  Ønsker du å oversette en firmaattest? Attesten inneholder viktig informasjon om bedriften din, og er selskapets «legitimasjon». Med firmaattesten kan du blant annet legitimere firmaet overfor toll- og avgiftsmyndigheter ved eksport og import av...

Oversette dødsattest: Hvordan går man frem? 

Oversette dødsattest: Hvordan går man frem? 

Oversette dødsattest: Hvordan går man frem?  Ved å oversette en dødsattest kan man bidra til at parter som snakker et annet språk forstår innholdet. Kanskje har du en fremmedspråklig dødsmelding som du ønsker å bruke i Norge? I så fall bør du tenke over hva slags...

Oversette dansk til norsk? 

Oversette dansk til norsk? 

Oversette dansk til norsk?  Selv om dansk og norsk er nært beslektet, er de to språkene også ulike på enkelte områder. Mens det å «grine» betyr gråt i Norge, viser det til latter i Danmark. Det å oversette dansk til norsk kan derfor være nyttig i mange tilfeller!  ...

Oversette bøker? Her er tipsene! 

Oversette bøker? Her er tipsene! 

Oversette bøker? Her er tipsene!  Ved å oversette bøker kan du nå ut til en langt større målgruppe. Kanskje har du skrevet en bok på norsk, og ønsker å appellere til engelske eller svenske lesere? Bøker som oversettes øker inntjeningspotensialet ditt, og lar deg...

Oversette bilder? Ja, det er faktisk mulig! 

Oversette bilder? Ja, det er faktisk mulig! 

Oversette bilder? Ja, det er faktisk mulig!  Det å oversette bilder er praktisk dersom du har et bilde som inneholder tekst på et annet språk. Er du for eksempel på en restaurant i Japan, og sliter med å forstå menyen? Ved å ta et bilde av menyen, kan du få den...