Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere

Profesjonelle oversettere Profesjonelle oversettere jobber med oversettelse av innhold, og da typisk fra ett språk til et annet. Det kan for eksempel være snakk om å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt. Oversetteren kan hjelpe både bedrifter og private...

Internasjonal satsing

Internasjonal satsing

Internasjonal satsing Internasjonal satsing kan gi bedriften din tilgang på en hel verden av nye, potensielle kunder – bokstavelig talt. I Norge bor det i overkant av fem millioner mennesker. I verden totalt er befolkningstallet til sammenligning på mer enn 7,7...

Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter? Hvordan kan man bli oversetter i Norge? Dette vil først og fremst avhenge av hva slags oversettelsesjobber du ønsker å ta. Noen arbeider med oversettelser uten noen formell utdannelse, mens andre har avlagt en oversettelseseksamen. Vi...

Hvordan foregår internasjonalisering?

Hvordan foregår internasjonalisering?

Hvordan foregår internasjonalisering? Med internasjonalisering kan du potensielt lykkes med å utvide bedriften din over landegrensene. Men hvordan foregår prosessen, og hva bør du egentlig tenke på? Både språk, markedsføring og tilpasning av produkter er viktige...

Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser Tekniske oversettelser er ofte av mer komplisert art enn tradisjonelle oversettelser, noe som skyldes bruk av fagord og tekniske termer. Da kan det være nyttig å få oversettelseshjelp av noen som virkelig kjenner faget. Her forklarer vi deg hva...

Oversett dokumenter på 1, 2, 3!

Oversett dokumenter på 1, 2, 3!

Oversett dokumenter på 1, 2, 3 Oversett dokumenter fra ett språk til et annet, og gjør det enklere for målgruppen å tolke innholdet. Det finnes omkring 7 000 språk på verdensbasis, og de fleste av oss forstår kun et par av dem. Med oversettelse kan innholdet ditt nå...

Oversettelse av nettside

Oversettelse av nettside

Oversettelse av nettside Oversettelse av en nettside kan være smart når du ønsker at siden skal kunne tolkes av målgrupper med andre språk enn originalspråket. Har du kanskje planer om å utvide driften til utlandet? Da er oversettelse en viktig del av prosessen. Vi...

Oversette bildetekst

Oversette bildetekst

Oversette bildetekst I en stilling som oversetter får man forskjellige oppdrag. Dette kan for eksempel være å oversette en multimodal tekst. I praksis betyr det at du også er nødt til å oversette bildeteksten. Når en multimodal tekst skal oversettes, er det viktig at...

Oversette norske karakterer til engelsk

Oversette norske karakterer til engelsk

Oversette norske karakterer til engelske Å oversette norske karakterer til engelske karakterer kan være nødvendig i mange forskjellige situasjoner! Kanskje du er 17 år og en spirende jorden-rundt entusiast? Eller er du kanskje 26 år gammel, sliter med å komme deg inn...

Oversette bøker fra engelsk til norsk

Oversette bøker fra engelsk til norsk

Oversette bøker fra engelsk til norsk Har du noen gang lest en bok som hadde et budskap som traff deg rett i hjertet? Kanskje fikk det deg til å tenke at «dette er en bok som må leses av flere». Men det var bare et problem; boken var skrevet på engelsk, og det er...

Oversettelse pris per ord

Oversettelse pris per ord

Oversettelse pris per ord Språk blir stadig viktigere i samfunnet vårt, men det er ikke ensbetydende med at dette er noe som faller naturlig for absolutt alle. Derfor er det praktisk at det finnes oversettelsesbyråer som folk kan benytte seg av. Det er ikke uvanlig at...

Versjonering definisjon

Versjonering definisjon

Versjonering definisjon Når man jobber som oversetter kan man bli stilt ovenfor ulike typer tekster. For noen av disse tekstene er det ikke nok å oversette. I noen tilfeller må oversetteren også være i stand til å versjonere teksten. Men hva betyr det å versjonere en...