Apostillestempel: Pris og annen nyttig info 

Er du nysgjerrig på pris for apostillestempel? Eller lurer du kanskje på hvor du kan få dette viktige stempelet på dokumentet ditt? Da bør du lese videre! Her besvarer vi en rekke vanlige spørsmål om legalisering og apostille.  

Finn ut hvordan du går frem, og om det er noen kostnader involvert. 

Apostillestempel – enkelt forklart 

Et apostillestempel er et stempel som fungerer som en bekreftelse på at underskriften til en offentlig funksjonær er ekte. Samtidig bekrefter stempelet at funksjonæren har den stillingen det er angitt at hen har på dokumentet.  

Apostille er viktig for at mottakeren av dokumentet skal kunne vite at personen som har signert det faktisk har myndigheten til dette. Skal et norsk dokument være gyldig i utlandet, er ofte apostillestempel påkrevd.   

Merk deg at apostillestempel kun tilbys for dokumenter som skal brukes i land som inngår i Haag-konvensjonen. Er det snakk om øvrige land, trengs vanligvis legalisering. Dette er en litt mer omfattende prosedyre. Om dokumentet skal anvendes i Norden, trengs kun en notorialbekreftelse. 

Koster apostillestempel via Statsforvalteren penger? 

Nei, apostillestempel er en gratis tjeneste som tilbyr av Statsforvalteren. Men selv om du ikke trenger å betale noe for selve apostillestempelet, kan det forekomme kostnader utenom. Skal du for eksempel sende dokumentet per post, må du dekke porto selv.  

Det er vanlig å sende dokumentene som rekommandert post. Dette koster som regel litt mer enn ordinær brevpost. Er det behov for oversettelse hos statsautorisert translatør, kommer også denne kostnaden utenom. 

Få apostillestempel i Bergen, Tønsberg og resten av landet 

Uansett hvor i landet du holder til, er det forholdsvis enkelt å skaffe apostillestempel. Kort fortalt må du henvende deg til Statsforvalteren i din region. Dette kan du gjøre enten via post eller ved å møte opp fysisk.  

Sørg for at Statsforvalteren får det originale dokumentet. Skal du sende dokumentet per post, trengs det også et følgeskriv. I dette oppgir du hvilket land dokumentet skal benyttes i, samt telefonnummeret ditt og annen relevant info.  

Ellers gjelder det å dobbeltsjekke at dokumentet oppfyller alle krav for å kunne få apostillestempel. Det må for eksempel ha et løvestempel fra myndigheten som har utstedt det, samt signaturen til funksjonæren. Sistnevntes navn må også oppgis med trykt eller tydelig blokkskrift. 

Apostille og oversettelser 

I noen tilfeller er det nødvendig å oversette dokumenter. Tidligere kunne man få apostillestempel på dokumentet så lenge det var oversatt av en statsautorisert oversetter. Nå kreves imidlertid notarius publicus-stempel før dette er mulig.  

Om dokumentet skal oversettes, er det altså viktig å forsikre seg om at en statsautorisert oversetter gjør jobben. Dersom du ikke trenger apostillestempel eller stemplet oversettelse, holder det med en ordinær oversettelse. 

Bestill oversettelse av høy kvalitet 

Din Translatør hjelper deg med oversettelse av dokumenter og øvrig tekst! Med vår hjelp kan du føle deg trygg på at oversettelsen blir av høy språklig kvalitet. Har du spørsmål om pris, språk, leveringstid eller andre ting?  

Ta gjerne kontakt, og få et tilbud skreddersydd dine behov. Våre oversettere hjelper deg med både små og store oversettelsesprosjekter!