Apostillestempel i Norge: Når trengs det? 

Noen ganger kan man ha behov for apostillestempel i Norge før et dokument skal benyttes i utlandet. Dette er noe man kan få hjelp til hos Statsforvalteren i regionen hvor man holder til. Men når er det egentlig nok med stempel, og når trengs legalisering?  

Mange synes reglene er litt forvirrende. Men pust ut – her er alt du trenger å vite! 

Mann presenterer et vitnemål på engelsk

Hva er apostillestempel? 

Dersom du har et dokument som du ønsker skal ha juridisk virkning i utlandet, kan legalisering være nødvendig. Dette er en formalitetsprosedyre som innebærer at stillingen og underskriften til en offentlig funksjonær bekreftes.   

Normalt sett vil dokumentet legaliseres ved at tingretten eller annen notarius publicus bekrefter det. Etterpå vil Utenriksdepartementet legalisere dokumentet. Uansett, legalisering er nødvendig så lenge dokumentet skal benyttes i land utenfor Haag-konvensjonen.  

Man må oppgi hvilket land dokumentet skal brukes i. Er det snakk om land som er tilknyttet Haag-konvensjonen, trengs kun apostillestempel. Dette stempelet har samme effekt som legalisering, men er en forenklet prosedyre.  

PS! Legalisering sier ikke noe om innholdets riktighet. Oversetter du et dokument, bør du i mange tilfeller bruke en autorisert oversetter. Da får du et stempel som bekrefter at oversettelsen er korrekt. Statsautoriserte oversettere har bevilling fra norske myndigheter. 

Når trengs apostillestempel på dokumenter i Norge? 

Så lenge man har dokumenter som man ønsker skal ha rettslig virkekraft i et annet land, er legalisering eller apostillestempel nødvendig. Dette gjelder enten et utenlandsk dokument skal brukes i Norge, eller omvendt. 

Noen dokumenter som kan være aktuelle for apostillestempel er ekteskapsattester, fødselsattester og lignende. Det kan også være snakk om skilsmissepapirer, vitnemål eller lignende. Spør gjerne mottaker hva som er nødvendig om du er usikker. 

Bedriftsleder hopper hekk: Få hjelp til å starte bedrift i utlandet

Trenger du autorisert oversettelse og apostille i Oslo? 

Enten du har behov for apostillestempel i Oslo, Bergen, Trondheim eller andre steder, finnes det muligheter for hjelp. I Bergen kan for eksempel Statsforvalteren i Vest bistå. Bor du i øst kan Statsforvalteren i Oslo og Viken hjelpe deg.  

Du trenger normalt sett ikke å avtale tid for å få dokumentet ditt apostillstemplet. Statsforvalteren krever kun at du tar med deg det originale dokumentet og møter i resepsjonen under åpningstidene. Eventuelt kan dokumentet sendes per post. 

Folk med ulike språk: Slik går du frem for å starte bedrift i utlandet

Ikke alltid nødvendig med autorisert oversettelse og apostille 

Før du ordner med autorisert oversettelse og/eller apostillestempel i Norge, bør du forsikre deg om at dette er nødvendig. Med mindre dokumentet må ha rettslig virkekraft i det aktuelle landet, trengs ikke stempel.  

Kanskje du bare skal sende et dokument til en privatperson for vedkommende sitt eget bruk? Da er det sannsynligvis ikke behov for hverken apostille eller statsautorisert oversettelse. 

Få oversettelseshjelp og få ditt vitnemål på engelsk

Motta hjelp med oversettelse av dokumenter 

Trenger du en oversettelse av et viktig dokument? Da kan en profesjonell translatør hjelpe deg. Vedkommende vil sørge for at innholdet i dokumentet blir korrekt oversatt til ønsket språk.   

Din Translatør bistår deg trygt gjennom prosessen. Vi kan blant annet oversette ekteskapsattester og andre juridiske dokumenter. Med vår hjelp kan du føle deg trygg på at kvalitet og utmerket kundeservice er høyeste prioritet!