Akademisk oversettelse

Akademisk oversettelse er en tjeneste for deg som ønsker å oversette vitenskapelige tekster – som for eksempel forskingsrapporter, masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger.

Her ser vi nærmere på hva som må vektlegges ved akademisk oversettelse, og hvilke muligheter som finnes.

Hva er en akademisk oversettelse?

Hva er en akademisk oversettelse?

En akademisk oversettelse innebærer at innholdet fra en akademisk tekst oversettes til et nytt språk. Akademiske tekster er som regel skrevet av forskere eller andre fagpersoner, og omhandler et gitt fagfelt.

Teksten inneholder ofte mye fagterminologi, og dette er viktig å ta hensyn til ved oversettelse til et nytt språk.

Forstørrelsesglass: Hva er akademisk oversettelse?

Hvordan utføre oversettelser av akademisk tekst?

Oversettelse av akademiske tekster utføres stort sett på samme måte som øvrige tekster. En person som snakker begge språk flytende bør utføre oversettelsen, slik at den blir grammatisk og innholdsmessig korrekt.

Samtidig er det spesielt viktig å ta hensyn til at innholdet i teksten ikke avviker i den oversatte versjonen. Fagterminologi må være korrekt, og eventuelle forskningsresultater, metodebeskrivelser og analyser må gjengis på en presis måte.

Det er ofte en fordel om personen som utfører oversettelsen har en viss kompetanse fra fagfeltet selv, da dette kan bidra til at oversettelsen blir av høy kvalitet.

Du skal uansett kunne føle deg trygg på at oversettere uten faglig kompetanse på feltet vil gjøre research og undersøkelser slik at innholdet blir gjengitt riktig. De fleste oversettere har erfaring med å gjøre research i forbindelse med oversettelsesprosjekter.

Liste over fordeler ved akademisk oversettelse

Hvorfor er oversettelse av akademiske tekster nyttig?

En akademisk tekst som er skrevet på norsk vil først og fremst nå ut til norskspråklige personer. Dersom du ønsker å nå ut til flere, kan en akademisk oversettelse være nyttig.

Har du for eksempel en engelsk versjon av teksten, kan du plutselig nå ut til langt flere mennesker. I mange tilfeller ønsker fagfolk og forskere hjelp med oversettelse på grunn av tidspress eller lignende, og da kan det være greit å la en ekstern part gjøre jobben.

Tre personer som arbeider med akademisk oversettelse

Hva koster en akademisk oversettelse?

Prisen for akademiske oversettelser kan variere mye, og dette skyldes at mange ulike faktorer spiller inn. Først og fremst er det lengden på teksten/avhandlingen/prosjektet som avgjør hva det vil koste å oversette innholdet.

Mange oversettere tar betalt per ord, men du kan også oppleve at det tas betalt per time som brukes på oversettelsen.

Noen oversettere kan også justere pris etter vanskelighetsgrad. Om teksten vil kreve svært mye research, kan dette påvirke kostnadene. Dersom du er usikker på hva en akademisk oversettelse vil koste deg, kan det være smart å be om et prisoverslag før bestilling.

Få hjelp med akademisk oversettelse

Motta hjelp med akademisk oversettelse

En akademisk oversettelse innebærer at en oversetter innholdet fra en avhandling, forskningsrapport eller annet fagstoff fra ett språk til et annet. Dette setter høye krav til både språk og research, siden det ofte er mange fagord som skal oversettes.

Din Translatør har lang erfaring med oversettelser, og bistår gjerne med å oversette dine akademiske tekster. Vi tilbyr oversettelser av svært høy språklig kvalitet, og sørger for at alle faguttrykk blir oversatt på korrekt måte.

Vi tilbyr rask levering, uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Oversettelsene utføres i henhold til dine ønsker, og vi er opptatt av at du skal være 100 % fornøyd med resultatet.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker hjelp med akademiske oversettelser!