Å oversette medisinske journaler 

En medisinsk journal inneholder viktig helseinformasjon, og det er derfor viktig å vektlegge kvalitet og korrekthet når innholdet skal oversettes. Medisinske oversettelser blir ofte oversatt av noen med medisinsk kompetanse, enten det er en lege eller andre. 

Oversettelse av en pasientjournal kan være aktuelt dersom pasienten snakker et annet morsmål enn norsk. Det kan også være aktuelt å oversette medisinske journaler dersom du har mottatt medisinsk behandling i utlandet og ønsker innholdet på norsk. 

Her ser vi nærmere på oversettelse av journaler og andre dokumenter innenfor medisin og farmakologi! 

Skal du oversette medisinske journaler?

Hva er medisinske journaler (pasientjournaler)? 

En medisinsk journal er et rettslig dokument som inneholder opplysninger om en pasients diagnoser, behandling eller lignende. Informasjonen registreres av en helseinstitusjon eller helsepersonell. Journalen vil typisk inneholde informasjon om følgende: 

  • Sykehistorie 
  • Undersøkelser (inkludert resultater) 
  • Diagnoser 
  • Eventuell behandling 

Journalen inneholder som regel skriftlig informasjon, men også røntgenbilder, videoer og annet materiell kan være aktuelt. 

Opplysningene skal føres med ordnede opptegnelser ifølge pasientjournalforskriften. Denne forskriften har hjemmel i en rekke helsetjenestelover, inkludert helsepersonelloven.  

PC med dokument: Hvordan oversette medisinske journaler?

Hvordan oversette medisinske journaler? 

Dersom du har behov for å oversette medisinske journaler, er det en fordel om oversettelsesjobben utføres av noen med god medisinskfaglig kunnskap.  

I tillegg er det viktig at oversetteren har god språklig kompetanse i begge språk. Oversetteren må kunne tolke og forstå innholdet i originalteksten, og deretter oversette innholdet med riktige faglige begreper i den oversatte teksten. 

Dersom feil terminologi benyttes i den oversatte teksten, kan dette ha store konsekvenser for pasienten. Legen eller annet fagpersonell som oversetter teksten, bør derfor ha kunnskap innen det relevante medisinske feltet. 

Liste: Ulike typer medisinske journaler som kan oversettes

Oversettelse av ulike typer medisinske dokumenter 

Det er mulig å få hjelp med oversettelse av en rekke ulike typer medisinske dokumenter. Foruten det å oversette medisinske journaler, kan oversetteren hjelpe deg med å oversette epikriser, laboratorietester og informasjonsbrosjyrer. 

Det kan også være aktuelt å oversette medisinske forskningsrapporter eller avhandlinger, så vel som bachelor- og masteroppgaver innen medisinske fagfelt. Innen farmakologi kan det også være relevant med oversettelse av medisinske pakningsvedlegg eller lignende. 

Mann hopper hekk: Hvordan oversette medisinske journaler på en god måte?

Hva koster det å oversette medisinske journaler? 

I de fleste tilfeller vil prisen for å oversette medisinske journaler avgjøres av oppdragets omfang. Jo flere ord som skal oversettes, jo dyrere vil som regel oversettelsesjobben være.  

Husk også på at prisen kan variere basert på hvilken oversettelsestjeneste du benytter deg av. Skal du ha en autorisert medisinsk oversetter, kan dette medføre et tillegg i prisen. Noen oversettere tar betalt per ord, mens andre tar betalt per time eller prosjekt. 

Det kan være gunstig å forhøre seg om pris før du bestiller oversettelse av medisinske tekster som journaler eller epikriser. Som regel kan du innhente et pristilbud helt uforpliktende, slik at du får oversikt over pris før du bestiller tjenesten. 

Samarbeid om å oversette medisinske journaler

Taushetsplikt og NDA når du skal oversette medisinske journaler 

Dersom man skal oversette medisinske journaler, er det viktig å velge et oversettelsesbyrå som signerer en fortrolighetsavtale – også kalt Non-Disclosure Agreement (NDA).  

En NDA er en juridisk kontrakt mellom partene, som for eksempel kan pålegge oversetteren taushetsplikt. Husk at en pasientjournal inneholder mye sensitiv informasjon, og at det er viktig å forsikre seg om at dokumentet behandles på en sikker og god måte. 

Få hjelp med å oversette medisinske journaler

Trenger du hjelp med oversettelse av medisinsk tekst? 

Medisinske tekster inneholder ofte mange medisinfaglige termer og uttrykk, og ikke minst – sensitive opplysninger. Derfor er det viktig å finne en oversetter som har kompetansen som trengs, både faglig og språklig. 

Har du en medisinsk tekst som skal oversettes? De dyktige oversetterne i Din Translatør hjelper deg gjerne, og sørger for at oversettelsen utføres på en presis og god måte.