Halv globus og halv tekstblokk med piler som går i ulike retninger
Verdenskart i sirkelform med tekst ved siden av

Din Translatør – Din tekst på et nytt språk!

En translatør kan hjelpe deg med å oversette tekst fra ett språk til et annet. For at teksten skal bli best mulig, er det imidlertid viktig å velge et oversettelsesbyrå med god språklig kunnskap. Både originalspråk og målspråk må tolkes og forstås 100 %.

Din Translatør består av en gjeng erfarne oversettere og tekstforfattere. Vi sørger ikke bare for at oversettelsen blir korrekt innholdsmessig. Vi passer også på at den oversatte teksten har god språklig flyt og kvalitet, og at den er tilpasset målgruppen.

Globus med ulike språk

Hva er en oversettelse?

En oversettelse er en tekst som er overført fra ett skriftspråk til et annet. Dette kan for eksempel være svensk til norsk, fransk til norsk eller norsk til engelsk.

Grunnen til at tekst oversettes, er at mottakere som snakker et annet språk enn originalteksten skal kunne tolke innholdet. Har du for eksempel en nettbutikk på norsk, men ønsker å nå ut til et internasjonalt publikum? Da bør kanskje nettsiden oversettes til engelsk.

To firkanter med ulik språk

Våre tjenester

Et oversettelsesbyrå kan sikre at oversettelsen av tekst fra ett språk til et annet skjer på en god måte. Din Translatør er et norsk oversettelsesbyrå som tar oversettelsesoppgaver på strak arm, enten det er snakk om små eller store oppdrag.

Som oversettelsesbyrå kan Din Translatør blant annet hjelpe bedrifter som ønsker å oversette nettsiden sin til andre språk. Vi har for eksempel hjulpet kunder med å oversette norske nettsider til engelsk – og omvendt.

Vi kan blant annet hjelpe bedriften din med oversettelse av blogginnlegg, produktbeskrivelser, markedsføringstekster, kategoritekster og lignende.

Våre tjenester kan også benyttes av private. Kanskje du har en bacheloroppgave eller masteroppgave du ønsker å oversette? En translatør kan oversette akademiske oppgaver for deg, noe som kan være nyttig om du for eksempel skal søke jobb i utlandet.

Ulike nasjoners flagg

Språkretninger | Få din oversettelse på ønsket språk

Våre translatører mestrer en rekke språk. Vår ekspertise er å oversette tekst fra svensk, dansk og engelsk til norsk, men vi håndterer også oversettelser fra norsk til engelsk.

Vi har flere translatører som bor eller har bodd i engelskspråklige land i en årrekke. Dette har resultert i at de mestrer flytende engelsk. Husk at det er stor forskjell på flytende engelsk og «vanlig, god engelsk». De fleste nordmenn tilhører sistnevnte kategori.

 

  • Engelsk til norsk
  • Norsk til engelsk
  • Dansk til norsk
  • Svensk til norsk
Search engine optimization

SEO-vennlige B2B-oversettelser

Vi hjelper en rekke kunder på bedriftsmarkedet, og leverer alltid oversettelser av høy kvalitet. B2B-oversettelser skiller seg ut, da de også bør være SEO-vennlige.

Din Translatør sørger for at den oversatte teksten ikke bare har god språklig kvalitet, men at den også rangerer høyt i søkemotorene. Vi implementerer søkeord som er populære på målspråket, enten det er norsk, engelsk eller andre språk.

For at en tekst skal være SEO-vennlig er det også en rekke andre tiltak som bør implementeres. Vi sørger for at oversettelsen du mottar er oversiktlig, unik, strukturert, mobilvennlig og med relevante søkeord. Slikt setter Google pris på!

Med SEO-vennlige oversettelser fra en profesjonell translatør, vet du at bedriften din får et best mulig utgangspunkt når du skal nå ut til nye kundemarkeder.

Statistikk med pil som peker opp

Økt konverteringsrate med gode oversettelser

Når en profesjonell translatør fra vårt oversettelsesbyrå tar seg av oversettelsen din, kan du føle deg trygg på gode resultater. Når teksten inneholder relevante søkeord og er grammatisk korrekt, er det større sjanse for at kundene finner bedriften din i Google.

Dette vil igjen kunne føre til økt konverteringsrate, noe de fleste bedrifter etterstreber.

En hånd med flere stjerner og et godkjent ikon

Dette kjennetegner en god oversettelse

Vi mener noe av det viktigste å tenke på når en tekst oversettes, er at den skal fremstå naturlig. Ja, det skal rett og slett virke som om teksten ble skrevet på det aktuelle språket i utgangspunktet.

En translatør sikrer at teksten ikke ser «oversatt» ut. Det er nemlig ikke bare å oversette en tekst ord for ord. Ulike språk har gjerne ulik setningsoppbygging og forskjellige grammatikkregler. Et eksempel på dette er språk som norsk og engelsk.

Norsk har grammatikkregler som skiller seg vesentlig fra de engelske. I Norge er det blant annet vanlig med sammensatte ord. Blir en tekst oversatt direkte (ord for ord) fra engelsk til norsk, vil dette ofte resultere i mange særskrivingsfeil.

Tre personer som oversetter

En translatør erstatter ord og uttrykk ved behov

Legg også merke til at ord og uttrykk på ett språk, ikke nødvendigvis fungerer like bra på språket du oversetter til. Et eksempel på dette kan være det engelskspråklige uttrykket «piece of cake». Som du kanskje vet, betyr uttrykket at noe er enkelt å utføre.

Oversettes dette uttrykket direkte til norsk, blir oversettelsen «kakestykke» – noe som ikke har samme betydning i det hele tatt. Oversettelsen av uttrykket bør heller være «bare barnemat» eller tilsvarende, som har samme betydning som originaluttrykket.

Personer som blir opplyst om informasjon på sitt språk

Oversettelser tilpasset målgruppen

For at en oversettelse skal tolkes som naturlig for leseren, er det også viktig at den tilpasses målgruppen. Ulike land og språklige regioner har ofte vidt forskjellige normer, regler og kulturer.

En tekst som er selgende i Norge, er derfor ikke nødvendigvis like selgende i England eller Sverige. I norske reklametekster spilles det for eksempel ofte på det særnorske og nasjonalromantiske. Dette appellerer neppe i like stor grad til svensker eller briter.

I slike tilfeller bør teksten modifiseres og tilpasses målgruppen, slik at teksten appellerer også til dem.

En person som står og holder en sjekkliste

Bruke oversettelsesbyrå eller oversette selv?

Har du en liten mengde tekst som skal oversettes og samtidig føler at du har god kontroll på målspråket? Da er det ofte ikke noe problem å oversette selv. Kjenner du imidlertid ikke målspråket like godt som ditt eget morsmål, kan oversettelsen fort bli unaturlig.

Mange benytter seg av et oversettelsesbyrå dersom de har store mengder tekst som skal oversettes. Dette kan for eksempel være en bacheloroppgave eller et firma med en nettside som skal oversettes. Da er det greit å overlate jobben til en profesjonell translatør.

Det kan nemlig være svært tidkrevende å skulle oversette tekstinnhold, spesielt om det er snakk om flere tusen ord. Er du opptatt av høy kvalitet på den oversatte teksten, er det også smart å velge et oversettelsesbyrå. Skrivefeil og grammatikkfeil oppfattes lite seriøst.

En translatør vil dessuten sikre at teksten har høy standard og at den tolkes som naturlig av mottakerne. Dette er nyttig om teksten skal publiseres eller leveres inn.

En pokal som står på førsteplassen

Bestill oversettelser fra et ledende oversettelsesbyrå

Som oversettelsesbyrå streber vi etter å tilby deg de beste oversettelsene du kan få tak i. Vi kombinerer vår kunnskap om SEO, språk og kundeservice, noe som resulterer i rask levering av kvalitetsoversettelser.

Kontakt oss i dag om du ønsker å oversette en kort eller lang tekst!